(echtscheidings)mediator

Mediation is een manier van vrijwillige conflictoplossing waarbij de oplossing door de betrokken partijen onder begeleiding van een mediator zelf tot stand wordt gebracht. Het resultaat wordt daardoor beter gedragen door partijen dan wanneer dit eenzijdig door een rechter wordt opgelegd. De andere voordelen van mediation zijn:

 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure en is meestal goedkoper; 
 • omdat je samen een oplossing zoekt en kiest, zal dit maatwerk opleveren (creatieve oplossingen mogelijk); 
 • er komt inzicht in alle belangen, zorgen, behoeften en verantwoordelijkheden die spelen zodat daar bij het zoeken naar een oplossing rekening mee kan worden gehouden;
 • mediation heeft een informeel karakter; 
 • mediation is er op gericht de relatie niet verder te beschadigen maar deze juist te verbeteren (communicatie) zodat partijen ook in de toekomst kunnen samenwerken (als ouders) en zonder onderliggend conflict hun nieuwe leven vorm kunnen geven;
 • het biedt inzicht in het onderliggende conflict; 
 • er wordt gedacht in oplossingen en niet primair in problemen en er wordt dus vooral naar de toekomst gekeken; 


Wanneer werkt mediation niet of minder goed? 

 • Als een van de partijen absoluut geen mediation wil; 
 • Als er bij (een van de) partijen geen bereidheid is om een oplossing te vinden die ook voor de andere partij werkt; 
 • Als er sprake is van fysieke of verbale agressie; 
 • Als er een rechterlijk uitspraak nodig is (vb. om fiscale redenen, beslaglegging); 


Als mediator zorgt Pamela voor een veilige omgeving waarin alles bespreekbaar is. Zij helpt partijen om uiteindelijk als volwassenen een geïnformeerde en constructieve onderhandeling met elkaar aan te gaan over alle aspecten van de echtscheiding (of andere kwesties).

Ingeval van een echtscheiding dan wel ontbinding geregistreerd partnerschap kan Pamela, nadat er een integraal akkoord is bereikt, ook de formele scheidings- c.q. ontbindingsprocedure bij de rechtbank voeren.