Kosten Mediator

Bij mediation bestaan de kosten vooral uit het uurtarief van Pamela. De mediationgesprekken duren meestal 1,5 à 2 uur. Gemiddeld zijn er 5 gesprekken nodig om tot een integrale regeling te komen. Daarnaast besteedt Pamela tijd aan het opstellen van gespreksverslagen, het maken van (alimentatie)berekeningen, het opstellen van een ouderschapsplan/convenant en het voeren van de formele scheidings-/ontbindingsprocedure.

Bij mediation dient verder rekening te worden gehouden met de kosten voor de rechtbank (griffierecht), leges (uittreksels gemeente) en eventuele kosten voor ingeschakelde deskundigen (fiscalist, accountant, pensioenadviseur, hypotheekadviseur e.d.).