Kosten advocaat

Benieuwd naar wat Pamela voor je kan betekenen?
Neem dan contact op via info@pamadvocaat.nl of via het Contactformulier.

Het uurtarief van Pamela hangt af van de kwaliteit (advocaat, mediator, coach) waarvoor zij wordt ingeschakeld. Ook houdt zij bij de hoogte van het uurtarief rekening met het inkomen/vermogen van de cliënt. Zij kan je daar telefonisch meer over vertellen. Zij begrijpt dat de cliënt graag op voorhand duidelijkheid wenst over de kosten van een procedure maar dat is vanwege de juridische, persoonlijke en relationele aspecten van de zaak vaak erg lastig. Zij kan wel op basis van haar jarenlange expertise een globale begroting met de cliënt maken en maandelijks bezien of het werk in lijn blijft met die begroting. 

Bij een gang naar de rechtbank zullen er ook kosten opkomen voor griffierecht, leges en soms ook voor de inschakeling van een deurwaarder of deskundigen (fiscalist, accountant, pensioenadviseur, hypotheekadviseur e.d.). 

U kunt zelf ook veel doen om de procedure kostenefficiënt te voeren, onder meer door alle relevante stukken zo compleet mogelijk aan te leveren en ad hoc vragen op te sparen voor een persoonlijk gesprek of telefonische afspraak. 

Bij aanvang van het dossier word je gevraagd een voorschot te betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de (op korte termijn) te verwachten werkzaamheden maar is meestal € 1.000 excl. BTW. Het voorschot wordt verrekend met de laatste factuur in het dossier. U ontvangt maandelijks een declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie. 

Gefinancierde rechtsbijstand 

Als u meent dat uw inkomen en/of uw vermogen ontoereikend is om een advocaat te betalen en u hebt geen recht op vergoeding via een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken aan u een toevoeging te verstrekken. U kunt op de volgende website bekijken of u aan de voorwaarden voldoet: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand


Als Pamela uw zaak in behandeling wil nemen zal zij u altijd adviseren om eerst om een verwijzing via het Juridisch loket te vragen (0900 8020). U krijgt dan in de meeste gevallen een korting op uw eigen bijdrage.