Informatie

Rechtsvorm
Pam Advocaat Mediator Coach is een eenmanszaak van mr. P.
van Dolderen, gevestigd te Arnhem.

Algemene voorwaarden
Pam Advocaat Mediator Coach hanteert algemene voorwaarden, die u hier kunt bekijken.

Adres
Pam Advocaat Mediator Coach
Eusebiusbuitensingel 86828 HT Arnhem
Tel: +31 (0)26 4952691
Email: info@pamadvocaat.nl

Kamer van Koophandel

Pam Advocaat Mediator Coach is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer 34325665.

BTW-id
BTW-id: NL001860804B81

Derdengeldenrekening
Mr. P van Dolderen beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Nederlandse Orde van Advocaten
Mr. P van Dolderen van PAM Advocaat Mediator Coach is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Mr. P. van Dolderen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Nationale Nederlanden. Informatie omtrent de polis is beschikbaar voor haar cliënten.

Klachten
Een eventuele klacht over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening, of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een zogeheten tuchtklacht, kan worden voorgelegd aan mr. P. van Dolderen. De klacht zal in behandeling worden genomen conform de toepasselijke kantoorklachtenregeling, die u hier kunt bekijken.