Advocaat

Je hebt een brief van een advocaat ontvangen of een verzoekschrift over een familierechtelijke kwestie. Dat kan gaan over een scheiding, maar ook over alimentatie, het ouderschapsplan, de verdeling van de woning of de pensioenen. Of zie je zelf noodzaak om zo’n kwestie bij een rechter aan de orde te stellen? Je hebt dan meestal een advocaat nodig. 

Pamela kan je adviseren over jouw rechtspositie en de mogelijkheden om een procedure af te wenden dan wel deze zo doelmatig en efficiënt mogelijk aan te gaan. Pamela houdt daarbij oog voor de emoties die aan beide kanten spelen en zal haar kwaliteiten als mediator en coach inzetten om onnodige escalatie te voorkomen. 

Procederen is voor Pamela uiteindelijk een uiterste redmiddel dat bij voorkeur slechts ingezet wordt als alle andere middelen tot conflictoplossing geen resultaat hebben opgeleverd.